За нас

Нашата програма е създадена, за да отговори на съвременните нужди  и методи за лечение на лица с проблемна употреба на психоактивни вещества (алкохол, наркотици) и работи в две посоки:

  • ЦНСТ „ТРАМПЛИН“ – първият терапевтичен център за зависими тинейджъри в България
  • защитено жилище тип терапевтична общност „УЧИЛИЩЕ ЗА ЖИВОТ“- резидентна програма за мъже и жени.

Екипът от специалисти, работещи в „КА Спорт – Трамплин“ и фондация „Училище за живот“ имат повече от 10-годишен стаж в превенция, рехабилитация и лечение на такъв вид заболявания. Натрупаният през годините опит в лечението на зависимости ни помага да помогнем на много хора, които желаят да прескочат тази трудност в живота си и да се завърнат като пълноценни граждани, приятели, съпрузи, съпруги и деца.През годините на нашата практика в различни центрове, клиники и програми за лечение, успяхме да натрупаме безценнен опит, който показа, че има какво да се промени и какво да се подобри в тази сфера.

Едно лечение не протича стационарно, в застой. То не е права линия, а един дълъг път с възходи и падения, радост и тъга, чувства и емоции, раздели и запознанства, сила и слабост, който криволичи, обикаля в кръг, разклонява се, слива се, дори изчезва, а после се появява. Повечето хора, на които сме помогнали, го описват като “голямо приключение”. “Приключение” е и за нас, професионалистите. Никога до сега не сме срещнали двама души, които да са еднакви. Към всеки подхождаме индивидуално и според неговия опит, нужди и потребности. Нашата роля е да преминем заедно с човека пътя на неговото лечение, да му подадем ръка, когато е слаб и да се оставим в неговите ръце, когато е силен, да изградим с него връзка на взаимопомощ, да му предадем опита си и да почерпим от неговия. Това не е лека задача нито за нас, нито за хората в лечение. Затова вярваме в груповия модел, изхождайки от толкова вярната народна поговорка: “Сговорна дружина, планина повдига“.

”Академия за живот“ вдъхна живот на нова психо-социална програма, провеждаща се в модерно обзаведено защитено жилище за мъже и жени, ситуирано в гр. София и отговарящо на всички европейски норми за терапевтичните общности. На наше разположение имаме закрита спортна зала, футболно, волейболно и баскетболно игрища, тенис маси. Открихме и дневен център, в който провеждаме предварителните срещи и семейните, групови и индивидуални консултации.

Спазването на етиката в нашата професия е една от отличителните ни черти.

Анонимността и конфиденциалността са гарантирани!

Григор Михнев – учредител и ръководител на Фондация „Училище за живот“, съучредител на програма „Академия за живот“ .