Психиатри

Давид Иерохам

Супервайзор на екипа на „Академия за Живот“ от 7 години.

Психиатри » P0229237T small 1

Неговият безценен опит през годините ни помага да се развиваме като програма за психо-социална рехабилитация и да предоставяме все по-актуална и по-професионална помощ.

Той е психиатър, психотерапевт, психодрама-терапевт, университетски преподавател по психиатрия, психотерапия и артистични психо-социални практики, автор на публикации в областта на психиатрията, психотерапията и културата.