Детоксикация

Медицинска Програма За Детоксикация


В програми „Училище за живот“ и „Трамплин“ имаме повече от 10 години опит с лечение на зависимости, включително и такива със съпътстващи заболявания и разстройства.

Програмата за детоксикация е необходима за започването на лечение.

Ние работим в партньорство с медицински екип, специализиран в пристрастяванията, за да постигнем баланс на физическото и психическото здраве.

Нашата работа започва с оценка за психологическото и физическото състояние на нашите клиенти. При нужда от детоксикация, ангажираме квалифицирани специалисти. Те изготвят индивидуален план за детоксикация, което в последствие да гарантира максимален успех в провежданата от нас терапия.