обща с текстовеЕдно лечение не протича стационарно в застой, то не е права линия, то е един дълъг път с възходи и падения, радост и тъга, чувства и емоции, раздели и запознанства, сила и слабост, който криволичи, обикаля в кръг, разклонява се, слива се, дори изчезва, а после се появява. Повечето хора, на които сме помогнали, го описват като “голямо приключение”. “Приключение” е и за нас, професионалистите. Никога до сега не сме срещнали двама души, които са еднакви. Към всеки подхождаме индивидуално и според неговия опит, нужди и потребности. Нашата роля е да преминем заедно с човека пътя на неговото лечение, да му подадем ръка, когато е слаб и да се оставим в неговите ръце когато е силен, да изградим с него една връзка за взаимопомощ, да му предадем опита си и да почерпим от неговия. Това не е лека задача нито за нас, нито за хората в лечение. Затова вярваме в груповия модел, изхождайки от толкова вярната народна поговорка: “Сговорна дружина, планина повдига.

”Академия за живот“ е програма, която ситуирахме в гр. София. Създадохме ново и модерно обзаведено защитено жилище за мъже и жени, отговарящо на всички европейски норми за терпертична общност. На наше разположение имаме закрита спортна зала, футболно, волейболно и баскетболно игрища, тенис маси. Открихме и дневен център, в който провеждаме както предварителните срещи, така и семейните, групови и индивидуални консултации.

Спазването на етиката в нашата професия е една от отличителните ни черти.

Анонимността и конфиденциалността са гарантирани!

Григор Михнев – учредител и ръководител на Училище за живот.