Фототерапия при зависимости

Фототерапия при зависимости » phototeraphy

Оглеждайки се около мен, виждам, че живеем в свят с огромно влияние на визуалната култура. Ежедневно съм затрупван от снимки по телевизията, книги, списания, вестници, чрез обяви на билбордове и интернет. Снимки, които разкриват нашия свят и дори ме транспортират на места, където никога не съм и сънувал, че ще отида. Изображенията са навсякъде, те проникват в моята работа, ежедневието, разговори и мечти. Те са неразривно преплетени с идентичността, разказите, начина ми на живот. Също така и със запознаването ми с дадена история, пространство или истина.

Всеки път, когато се сблъсквам с една снимка, се появява и форма на ангажимент – съзнателно или несъзнателно аз заемам позиция по отношение на това, което виждам, правя оценка в контекста на собствените си преживявания и ранен опит. На базата на това,

в процеса на рехабилитация на зависими от психоактивни вещества, фототерапията може да се използва в групов и в индивидуален контекст, помагайки на резидента да осъзнае себе си в системата на минало, настояще и бъдеще време, развивайки въображението си и познавателната си активност.

Независимо дали проектите са групови или самостоятелни, те осигуряват мощен инструмент за изследване, откриване и размисъл на процесите, които стоят в основата на зависимостта и личностното израстване, което е най-важният фактор в рехабилитацията ѝ.

Фототерапия и рехабилитация на зависимост

При психосоциалната рехабилитация на зависими от психоактивни вещества използвам фототерапия не само като форма на творческо самоизразяване, но и като един доста силен, но щадящ визуално-аналитичен подход.

При психосоциалната рехабилитация на зависими от психоактивни вещества използвам фототерапия не само като форма на творческо самоизразяване, но и като един доста силен, но щадящ визуално-аналитичен подход. Използвам работата с фотографии за решение на психологически проблеми, развитие и хармонизация на личността.

Във връзка с особеностите при работа със зависими от психоактивни вещества чрез фототерапия се работи ползотворно в посока на:

  • актуализация и разрешаване на вътрешни конфликти,
  • възстановяване и изграждане на взаимоотношенията с другите хора,
  • усилване личностните ресурси,
  • помощ за формиране на стратегии за самостоятелно съхранение на психологическото здраве, което е много важна част от цялостното възстановяване.

Благодарение методите на фототерапията, резидентът получава комфортна възможност да осмисли това, което се случва в неговото възстановяване и от различна точка да види евентуални нови решения в различни сфери на своята рехабилитация.

Фототерапията дава възможност на резидента да покаже свое собствено творческо виждане за света и чрез  фотографии да получи съприкосновение между реалността и фантазията.

Фототерапията дава възможност на резидента да покаже свое собствено творческо виждане за света и чрез фотографии да получи съприкосновение между реалността и фантазията. Основната посока е създаване и възприемане на фотообрази, които се обсъждат и допълват с разни видове творческа активност, включваща изобразително изкуство, движение, театрално изпълнение, литературно художествено описание.

Снимката като инструмент за анализ

Фототерапията е свързана с използването на фотография за решаване на различни видове психологически проблеми, както и за развитие и хармонизация на личността.

Ще отбележим, че фототерапията включва както работа с готови фотографски материали, така и създаване на оригинални изображения с авторски права. Следователно основното съдържание на фототерапията е създаването и/или възприемането на фотографски изображения, допълнено от тяхното обсъждане и различни видове творческа дейност, включително и изобразителни изкуства, движение и танц, драматично изпълнение, художествено описание.

Изкуството на самата фотография е многостранно, но във всеки случай се основава на създаването на художествени образи. Това позволява да разглеждаме фотографията като форма на визуално изкуство, въпреки разликата му с рисуването или скулптурата. Фотографията включва използването на определени технически средства, това е „технически“ вид визуално изкуство, което от една страна затруднява овладяването и в известен смисъл ограничава спонтанността и творческата свобода.

Използването на технически средства във фотографията като един от жанровете на визуалното изкуство, означава сравнително високо осъзнаване на действията. Това обаче не изключва проявата на несъзнателни чувства и нужди в процеса на снимане.

Фотографията може да се разглежда и като игра.

Тя наистина позволява да „играете“ с реалността и видимите образи – да избирате от нея това, което е най-интересно. Позволява да комбинирате творчески различни елементи на действителността и дори да създаде друга, фантастична реалност (сюрреалност), която е невидима физически.

Tехниките, които се използват във фототерапията, представляват една разбираема система на осмисляне фотографията като среда за комуникация, изразяване и отражение.

Понякога зависим и терапевт се ангажират във фотографска сесия заедно, в други случаи използват вече готови продукти (снимки). При всички положения техниките, които се използват, представляват една разбираема система на осмисляне фотографията като среда за комуникация, изразяване и отражение.

Развитие на фототерапията

На основа на принципите на консултирането и психотерапията, фототерапията /phototherapy/ се е развивала в Канада и Америка от Джуди Уайзер и Давид Краус. През 1975 г. Джуди Уайзър публикува първата си статия в областта, под заглавие „Фототерапевтични техники“. Това е първият път, в който терминът „фототерапия“ се появява официално.

Като метод, фототерапията е описана в работите на Кармин Парел, Франциско Авилес-Гутиерез, Фабио Пичини. През 1977 г. списание „Psychology Today“ публикува статия, в която авторът призовава всички лица, използващи фотография в своята консултантска терапевтична дейност, да се свържат с него. Отзовават се над 200 души и така се ражда списанието „PhotoTherapy Quarterly Newsletter“, което публикува материали, свързани с терапевтичната фотография.

Интересът към областта на фототерапията събира практикуващите я на международен симпозиум по фототерапия през 1979 г. Участват делегати от 5 страни, които са и пионерите в професията /Entin, Fryrear, Gassan, Hogan, Krauss, Stewart, Walker, Weiser, Wolf and Zakem/, както и много други, които обединяват в годините своите публикации и формират литература по фототерапия, днес обединена в специализиран уебсайт.

Проект „Фото светове“

Проект "Фото светове"

Проектът „ФОТО СВЕТОВЕ“ включва тренинги, проведени в групов и индивидуален формат в терапевтичните общности на „АКАДЕМИЯ ЗА ЖИВОТ“ в рамките на четири дни.

Терапевтичните общности към „АКАДЕМИЯ ЗА ЖИВОТ“ са организации, занимаващи се с лечение и рехабилитация на хора със зависимости към алкохол, наркотици, хазарт и свързаните с тях психични разстройства. Те са насочени както към пълнолетни, така и към рехабилитация на зависими непълнолетни и тийнейджъри и развиват дейността си от 2012 година.

Приложение на проекта по фототерапия за лечение на зависимости

Центърът за психосоциална рехабилитация за възрастни „Училище за живот“ се намира в град Банкя и отговаря на всички нормативно предвидени изисквания. Групата, с която реализирахме проекта, включва двадесет и един участници, от които четирима в коморбидно състояние.

Коморбидност е термин в психологията, който се отнася до диагностицирането на две или повече психични разстройства при едно и също лице. Често коморбидността в центъра е между депресия и зависимост, биполярно афективно разстройство и зависимост, психотични състояния и зависимост, гранично разстройство на личността и зависимост.

Техниките на фототерапията са адаптирани за приложение при зависимости и коморбидност. Всички фотографии, с изключение на снимките от първата техника, бяха направени от участниците в рамките на зададените теми.

В проекта включих четири техники:

1. Творческа верижка.
2. Автопортрет с композиция от предмети.
3. Техника колаж от снимки на клиента, направени от някой друг.
4. Фото есе.

Фототерапия при зависимости » fotoglas5

Цели и резултати от прилагане на фототерапия по проект „Фото свят“

Целта на проекта е изследване и укрепване на Аз-образа и личните граници в контекста на промяната на личността в процеса на психосоциалната рехабилитация на зависими от психоактивни вещества и хазарт.

Фототерапията спомага актуализиране и изразяване на чувства, свързани с Аз-образа и отношението към себе си. Тя дава възможност за осъзнаване на потребности, правила и ценности, нужни в процеса на възстановяване. Помага за оценка на това какъв съм Аз, другите и света и от там – промяна или преоценка на смисъла на живота. Чрез фототерапия се извършва изследване на системата на взаимоотношенията, изследване и разрешаване на междуличностни и вътрешно личностни конфликти. С този метод се откриват ресурси и се осъзнава динамиката на промяната.

Използването на тези техники в групов контекст подпомага участниците в групата да се разкрият, да се сближат и да открият общото и различното в техния ранен опит. Фототерапията води до приемане и изследване на гледните точки по отношение на Зависимостта. С нейна помощ се изследват особености и черти на личността, свързани с употребата на психоактивни вещества и поддържащи зависимостта. Тези техники предразполагат за взаимна емоционална подкрепа, откриване и развитие на творчески способности и за диагностика на груповата динамика.

За автора

Калин Петков е терапевт в терапевтична общност "Академия за живот", ръководител на програма "Живот без дрога" и съосновател на терапевтичен център "Ка Спорт - ТРАМПЛИН" - единственият център за терапия и рехабилитация на деца и младежи, зависими от наркотици.
Калин има богат опит в работа със зависими от наркотици и алкохол и взима участие в множество проекти и семинари, свъзани със зависимостта. По образование Калин има магистърска специалност "Психология и психология на развитието" от ВСО „Черноризец Храбър“ и бакалавърска степен по специалност "Треньор по кудо" от НСА „Васил Левски“.
Повече за Калин »

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *