Фамилна терапия

Семейството е важна част от лечението на зависимост от наркотици или алхолизъм. Повече информация за ролята на семейството в терапията на зависимия можете да намерите в статиите, посочени по-долу.

Фамилна терапия за зависими от наркотици и алкохол и техните семейства и близки

СЕМЕЙСТВО И ЗАВИСИМОСТ

Роднините могат да играят както функционални, така и дисфункционални роли. Могат да подкрепят (умишлено или невинно) проблемната употреба на вещества или алкохол. Има 5 основни личностни черти, свързани с възможната идентификация на член на семейството с зависимостта на любимия човек.