Терапевтична общност

„Терапевтична общност“ е тип програма, която прилагаме в центровете за лечение „Училище за живот“ и „КА Спорт – Трамплин“. Тя е психо-социален подход за лечение, използващ разбирането, че само чрез постигане на личностно, емоционално и психологично израстване, може да се посигне до трайно прекратяване на употреба на психоактивни вещества и алкохол.

Това се постига чрез прилагането на много, доказали се с опита, терапии и методи за лечение на зависимости, като 12-стъпкова програма, спортно-възстановителна програма, консултации по отношение на храненето, създаване на индивидуални планове за лечение на всеки клиент, арт терапия, когнитивно поведенческа терапия, психодрама, групова анализа и не на последно място,

подходът човек-човек,

при който хора в по-напреднал етап на лечението се включват в екипа на програмата, за да помагат на новодошлите да изминат своя път.

Този клиент-центриран метод, заимстван от Карл Роджърс, се доказа през годините, с многото излекувани наши резиденти и осигурява твърда основа за едно успешно възстановяване.

Ние покриваме всички стандарти и критерии на Националния център по Наркомании (НЦН), Европейската федерация на терапевтичните общности-EFTC, на която сме членки, и стриктно следим за спазването на моралния и етичен кодекс.

Дългосрочна програма

Програмата тип „терапевтична общност“ за лечение на мъже, жени и тинейджъри със зависимост към психоактивни вещества, като хероин, амфетамини, кокаин, марихуана, алкохол, метадон, медикаменти, хазарт и други, е дългосрочна, с био-психо-социална насоченост и обхваща цялостно всички аспекти на заболяването. Това е най-съвременният и разпространен метод за лечение по света. Той разглежда физическото, психическото и психологичното здраве на резидента и спомага за тяхното подобряване. Специалистите ни, работещи в терпевтичната общност, подпомагат възстановителния процес на всички нива. Заедно с резидента се изгражда индивидуално най-добрия подход за неговото излекуване.

Терапевтичната общност се провежда в Защитено жилище, лицензирано от Министерство на труда и социалната политика. Програмата е резидентен тип, 24 в денонощието, 7 дни в седмицата. Участниците в програмата живеят и се лекуват на територията на защитено жилище.

Постъпването в програмата става единствено доброволно.

Напускането на програмата става доброволно или чрез остраняване за неспазване на правилата и задълженията по терапевтичния договор от страна на клиента.

Сомоволно напускане на територията на програмата, без уведомяване на представител на „Академия за живот“ се счита за доброволно прекратяване на програмата.

Резидентите на програмата са под постоянна супервизия (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината) на екипа на „Академия за живот“.

Престоят в защитеното жилище е максимум 8 месеца.

Етапи на Терапевтичната общност

Постъпване

 • Запознанство и информиране за програмата
 • Изготвяне на оценка на нуждите
 • Подписване на терапевтичен договор

Адаптационен период

 • Прием в терапевтичната група
 • Настаняване
 • Ориентиране в правилата, графика и помещенията в защитеното жилище
 • Мотивиране за личностна промяна

Терапевтичен процес – 8 месеца

 • Спазване на правилата в защитеното жилище
 • Спазване на насоките и препоръките на терапевтите и екипите, работещи в „Академия за живот“
 • Задължително присъствие на всички групови мероприятия
 • Задължително индивидуални срещи с психолог
 • Изграждане на комуникативни умения
 • Участие във всички видове терапевтични групи
 • Изучаване на болестта на зависимостта – симптоми и проявления
 • Изграждане на умения за справяне във високо-рискови ситуации за рецидив
 • Научаване и разпознаване на чувствата и емоциите
 • Изграждане на умения за справяне с агресията и другите чувства и емоции
 • Водене на дневник на чувствата
 • Намиране на спътници/чки във възстановяването
 • Себеопознаване
 • Изгаждане на умения за самоанализа и самокритика
 • Преминаване през всички модели и роли в общността
 • Изграждане на визия за чист начин на живот
 • Равносметка на годините на употреба и престоя в терапевтичната общност

Необходими вещи и документи за постъпване

 • лична карта или друг официален документ за самоличност;
 • епикризи, лекарства (рецепти) и план на терапия, при наличие на съпътстващо медицинско заболяване;
 • спални комплекти – 2 бр.;
 • лични хигиенни консумативи – сапун, шампоан, четка и паста за зъби и др.;
 • прах за пране;
 • тютюн или цигари;
 • кафе, чай, мед, захар;
 • чехли, хавлия за баня;
 • адекватни дрехи, според сезона;
 • чаша, химикал, тетрадка;

Правила на терапевтичната общност

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА ОБЩНОСТ НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

• СПИРТ И ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ СПИРТ (в т.ч. алкохол, вода за уста, сладкиши, бонбони и сладки с ликьор и други);
• НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА,
• МЕДИКАМЕНТИ БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ;
• МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ТАБЛЕТИ, ЛАПТОПИ, ЦЕННИ ВЕЩИ;
• ХЛАДНИ И ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ.

На територията на терапевтичната общност не се извършва самолечение!

Чрез нашите взаимоотношения с външни специалисти и професионалисти, можем да осигурим помощ и адекватни действия за всякакво съпътстващо или новопоявило се психологично, психиатрично или физиологично заболяване.

РАЗХОДИТЕ ПО ТРАНСПОРТ, ПРЕГЛЕД, ЛЕКАРСТВА И ЛЕЧЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО.