Семейство и зависимост

Фамилна терапия за зависими от наркотици и алкохол и техните семейства и близки

Каква е ролята на близките в лечението на зависимост?

Злоупотребата с психоактивни вещества може да навреди на семейната динамика. Може да подкопае доверието между членовете и да отслаби комуникацията помежду им. Членовете на семейство, което е съпричастно с любим човек, който се лекува от пристрастяване, често изпитва страдащи емоции. Изпитват безнадеждност. Членовете на семейството могат да се чувстват загубени, когато видят близък, хванат в ръцете на зависимостта. Намирането на странни пакетчета, пликчета или скрити празни бутилки, може да създаде парализиращо чувство на страх и шок.

Въпреки това, семейството може да помогне на любимия си човек да постигне и поддържа чистота и трезвеност. Близките могат да изиграят важна роля в процеса на лечение. Ролята на семейството при възстановяване на зависимостите е голяма и важна.

Роли в семейството

Роднините могат да играят както функционални, така и дисфункционални роли. Те биха могли умишлено или невинно да подкрепят проблемната употреба на вещества или алкохол.

Има 5 основни личностни черти, свързани с възможната идентификация на член на семейството с зависимостта на любимия човек, за които ще поговорим по-долу.

Ролята на Спасителя

Спасителят може да прикрива употребяващия член на семейството. Той се опитва да направи наличието на зависимост, да изглежда приятно за останалите членове на семейството. Спасителят може да отрича и пренебрегва основни проблеми, които се нуждаят от професионална намеса.

Ролята на Талисмана

Талисманът използва хумор, за да се справи със своя вътрешен конфликт, в следствие на употребата на свой близък. Понякога шегите му са нетактично насочени към зависимия.

Ролята на Изгубеното дете

Изгубеното дете тихо се справя с проблемната употреба на веществото и избягва допълнителните семейни конфликти.

Ролята на Изкупителната жертва

Изкупителната жертва е членът на семейството, който постоянно търси внимание и може да прикрие чувството си на срам като често използва изразителни мимики и жестове.

Ролята на възпитателя / съзависимия

Възпитателят може да е съзависим, но това не е задължително. Той дава възможност на зависимия да извинява и оправдава поведението си. Възпитателят не е в състояние да поиска от употребяващия да поеме отговорност за своите действия.

Роднините могат несъзнателно да подтикват развитието на зависимостта на техния близък.

На пръв поглед невинен, настойникът или партньорът поемат цялата отговорност в семейството, като по този начин дават малко или никаква възможност на близките си да израстват като личности. Това поведение може да създаде цикъл, от който употребяващият наркотижи или алкохол, както членовете на семейството му не могат да излязат.

Здравословни роли в семейството

Членовете на семейството могат да играят здравословни роли, за да насърчат възстановяването. Например, родителят може да играе ролята на подкрепящ, но твърд настойник, който насърчава подрастващия да предприеме внимателни и коригиращи действия. Здравите семейни роли включват поемане на отговорност от страна на зависимия за конфликтното му поведение и награждаване при постигане на положителни резултати. Някои родители използват т. нар. „жестока любов“, за да прексъснат кръга на непрестанни извинения и влизането в ролята на жертва от страна на техните близки (независимо дали те са алкохолици, наркомани, или не са зависими). Други използват „любяща откъснатост“, която включва изграждане на доверие и граници.

Членовете на семейството, могат да посещават групи за подкрепа или семейна терапия, за да са сигурни, че сътрудничат на лечението на зависимостта.

Участие на семейството в злоупотреба с наркотични вещества или алкохол

В периода на пубертета се развиват социални и поведенчески модели. Ранната злоупотреба с вещества или алкохол е опасна. Подрастващите трудно разпознават злоупотребата с наркотици или алкохол като заплаха. Младежите експериментират с всички психоактивни вещества, търсейки по-силния ефект за тях. Ролята на хората от семейството е важна в този жизнен етап.

В семейния кръг може да се насърчи преустановянето на употребата на наркотици или алкохол от страна на тийнейджърите.

Всеки родител знае, че контактуването на детето с хора, злоупотребяващи с наркотици или алкохол, е опасно. Членовете на семейството започват да чувстват разочарование, когато то бяга от училище или получава слаби оценки. Обикновено родителите се чувстват притеснени за местонахождението на детето си, както и при внезапни промени в социалната му среда или в настроението и цялостното му поведение.

В резултат на това семейството може да предприеме действия, които са непонятни за тяхното дете. Родителите могат да чувстват отрицание и погрешно да насочват гнева си към другите, което често намира израз в прекратяване на комуникацията.

Известни са случаи и на родители, които започват злоупотреба с алкохол, в отговор на употреба на наркотици или алкохол от техните деца. В такива случаи родителите трябва да се съвземат и да бъдат пример за децата си. Усещането за силната подкрепа и връзка със семейството могат да спомогнат тийнейджърите да прекратят употребата и евентуално да намалят риска от рецидив при употребата на психоактивни вещества.

Както при употребяващия, така и при семейството им се допуска една и съща грешка:

„Никой не трябва да разбира, можем да се справим сами!“

Изкарването на проблема от семейството и консултирането със специалисти е първата и най-важна крачка за разрешаването му.

Загубите в емоционален и финансов план за семейство, засегнато от болестта на зависимостта, нарастват бързо, ако не бъдат взети адекватни и навременни мерки. Затова трябва да потърсите адекватна помощ в максимално кратки срокове. Специалистите от „Академия за живот“ са насреща, за да помогнат на Вас и на Вашето семесйстово!

За автора

Григор Михнев е учредител и ръководител на фондация "Училище за живот" и съучредител на програма "Академия за живот".
Григор има над 10 години опит в работата със зависими, както и редица сертификати за Асистент по психодрама, социометрия и групова анализа, Сътрудник социални дейности, Мотивационно интервюиране, Кризисни интервенции и други. Спонсор е по 12 стъпковата програма на "Анонимни наркозависими".
Повече за Григор »

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *