Опиоидна зависимост – метадон, хероин

Ако се борите с опоидна зависимост, знайте, че не сте сами!

Опиоидната зависимост се дължи на злоупотребата с опиати с висока степен на пристрастяване, като морфин или морфино-производни медикаменти, метадон или хероин.

Академия за живот е тук, за да Ви помогне.

Вашата програма за лечение в Академия за живот може да започне с детоксикация.

Симптомите на абстиненция могат да бъдат:

 • гадене
 • мускулни спазми
 • депресия
 • възбуда
 • безпокойство
 • безсъние и др.

По време на процеса на детоксикация осигуряваме 24/7 наблюдение и грижи на нашите клиенти.

Чрез постоянните ни прегледи можем да персонализираме плана за детоксикация, за да отговорим на Вашите нужди и да управляваме симптомите на абстиненция, намалявайки по този начин дискомфорта.

Консултиране

Консултирането започва от първия ден с оценка на цялостното ви здраве:

 • физическо състояние
 • психическо състояние
 • психиатричен преглед (при нужда)
 • духовно състояние
 • социално функциониране

Знанията за болестта на пристрастяването са неразделна част от лечението на злоупотребата с наркотични вещества. В Академия за живот ще научите за необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да откриете своя потенциал за създаване на оптимален живот чрез възстановяване, въз основа на доказани терапевтични подходи, които насърчават себеопознаването чрез образование, подкрепа и честност. Интензивната терапия (както груповите, така и индивидуалните сесии) Ви помага да придобиете нова перспектива.

Нашите терапии включват:

 • Индивидуална и групова терапия
 • Позитивна психотерапия
 • Арт-терапия
 • Терапия, насочена към себеоознаването чрез подхода на психодрама, социометрия и групова динамика.
 • Предотвратяване на рецидив
 • Когнитивна поведенческа терапия
 • Група за личностово израстване
 • Семинарни групи
 • Фокус групи

Допълнителни терапии


В комбинация с нашите програми, ние Ви предлагаме допълнителни терапии за подобряване на цялостното качество на живот, като същевременно се насърчава физическото и емоционалното здраве.

Безплатните терапии включват:

 • консултиране за хранителен режим
 • рекреационна терапия
 • духовна интеграция
 • фитнес тренировка

Нашата роля

Нашата грижа започва в началото на лечението. Чрез съвместен подход с Вас, екипът ни от психолози и терапевти, заедно с наши възпитаници, ще са непрестанно с Вас през цялото Ви лечение.

Нашият екип ще ви помогне за:

 • с разработване на план за водене на трезвен начин на живот
 • да разберете всичко за болестта на зависимостта
 • да се социализирате в терапевтичния процес (методът „аз мога, но не мога сам“)
 • индивидуална терапия
 • участие в групи за подкрепа и психотерапия

Чрез нашите взаимноотношения с външни специалисти и профеционалисти, можем да Ви осигурим помощ и адекватни действия за всяко съпътстващо или новопоявило се психологично, психиатрично или физиологично заболяване.

Не отлагайте! Започнете своето лечение с нас.